Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub domu

Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub domu to najpopularniejszy sposób na spełnienie marzeń wielu inwestorów o własnych czterech kątach. Czym jest kredyt hipoteczny? Mówiąc najprościej, jest to produkt finansowy, który musimy spłacić w odpowiednim, określonym w umowie czasie.

Musimy wskazać księgę wieczystą należącej do nas nieruchomości, w której bank odnotowuje w odpowiednim, przeznaczonym do tego rozdziale wpis o zabezpieczeniu kredytu tym właśnie majątkiem. Jest to swojego rodzaju zabezpieczenie, określające, że właściciel mieszkania lub domu jest zobowiązany do spłaty zadłużenia. Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub domu musi zatem być w pełni przemyślaną i odpowiedzialną decyzją.

Kredyt hipoteczny krok po kroku

W przypadku kredytów hipotecznych, zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości, nie jest jedynym zabezpieczeniem wymaganym przez bank. Zobowiązanie, jakim jest kredyt, wymaga od inwestora, przedstawienia możliwości spłaty tego kredytu w zarówno najbliższej, jak i dalszej przyszłości. Jeżeli więc chcemy otrzymać kredyt hipoteczny, to cała procedura krok po krok będzie wymagała od nas przedstawienia lokalu, którym jesteśmy zainteresowani oraz dokumentów, potwierdzających nasze zatrudnienie i dochody oraz pozostałe zabezpieczenia.

Jakie dokumenty musimy zgromadzić, starając się o kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub domu?

Starając się o kredyt hipoteczny, podstawowym krokiem jest złożenie wniosku. Jego wypełnienie nic nie kosztuje i nie jest problematyczne. Większe problemy może sprawić zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów, aby móc starać się o kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub domu. Oczywiście będziemy musieli zanieść do banku dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem, poza tym wymagana jest cała masa dokumentów dodatkowych, po pierwsze tych finansowych. I tak po kolei:

W przypadku umowy o pracę:

 • oświadczenie o dochodach
 • zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy
 • umowa o pracę
 • świadectwo pracy
 • w przypadku umów na czas określony, oświadczenie od pracodawcy i chęci przedłużenia umowy o pracę

W przypadku umów cywilnoprawnych:

 • oświadczenie o dochodach
 • umowy za okres z ostatniego roku
 • deklarację PIT za ostatni rok podatkowy

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON
 • zaświadczenie o wpisie do CEidg lub KRS
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego i ZUS-u o niezaleganiu z opłatami
 • deklaracja PIT za poprzedni rok podatkowy
 • dokumenty księgowe

Warto również zgromadzić wszystkie dodatkowe dokumenty, które ukażą wszelki dodatkowy dochód z naszej strony. Z pewnością zwiększy to zdolność kredytową i może być kartą przetargową podczas negocjacji.

Kolejny krok to dokumenty dotyczące nieruchomości. W starania się o kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub domu z rynku pierwotnego są to:

 • umowa przedwstępna z deweloperem
 • potwierdzenie dokonania wpłaty własnej
 • odpis z księgi wieczystej
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów
 • decyzja o pozwoleniu na budowę
 • wypis dewelopera z KRS
 • jeżeli jest taka potrzeba, pełnomocnictwa osób reprezentujących dewelopera
 • oświadczenie dewelopera na bankowym druku

Jeżeli staramy się o kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub domu z rynku wtórnego:

 • umowa przedwstępna ze sprzedawcą
 • potwierdzenie wpłaty własnej
 • odpis z księgi wieczystej
 • dokumenty, które potwierdzają prawo do sprzedaży dla sprzedawcy
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o niezaleganiu z opłatami
 • wycena bankowa nieruchomości

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że kredyt hipoteczny na zakup domu, to nie to samo, co kredyt na jego budowę. Mówimy tutaj o zakupie istniejącej już nieruchomości.

Kredyty hipoteczne Lublin

Zapraszam do kontaktu, chętnie pomogę przy uzyskaniu korzystnej oferty.

Kredyty hipoteczne Lublin – Paweł Golan Finance Atelier